Centrum zasedacích místností > Informace o zasedacích místnostech programu Sametime

Schůzky IBM Sametime

Díky nabízené technologii můžete srozumitelně vysvětlit koncepce, rychleji dosáhnout rozhodnutí a posilovat osobní vazby v týmech, které jsou roztroušeny na různých místech. Můžete sdílet prezentace, aplikace nebo svou pracovní plochu. Dále můžete vzdáleně ovládat obrazovku jiného účastníka. V knihovně zasedací místnosti můžete zadávat dotazníky, vystavovat soubory a ukládat webové adresy pro okamžité použití nebo pro pozdější schůzky.

Úspora času díky místnostem bez rezervací

Vytvoříte-li zasedací místnost, bude k dispozici vždy, když ji budete potřebovat. Pro různé projekty a účely můžete vytvořit oddělené zasedací místnosti. Podkladové materiály (například prezentace nebo dokumenty) se ukládají do knihovny zasedací místnosti. Zasedací místnost je možné jednoduše propojit se záznamy aplikace IBM® Notes® nebo s kalendářem aplikace Microsoft® Office.

Využití audiovizuálních možností

Pokud je důležitý osobní kontakt, využijte audiovizuální možnosti zasedacích místností Sametime, díky kterým přesunete schůzku do osobní roviny. Použijte zvukové a obrazové možnosti vašeho počítače nebo integraci s produkty a službami audiokonferencí, které zajišťují integraci a správu zvuku a obrazu přímo v zasedací místnosti.

Řízení vaší zasedací místnosti

Ve výchozím stavu mohou sdílet všichni, a není tedy třeba předávat práva ke sdílení. Nastavení zasedacích místností je však flexibilní a dovoluje vám určit, kdo bude moci sdílet, stahovat či zaznamenávat. Nastavení zasedacích místností se může různit od široce otevřených místností po místnosti chráněné heslem, do nichž lze vstoupit jen tehdy, je-li přítomen správce. Informace o specifických zásadách platných ve vaší společnosti vám poskytne administrátor.

Uchovávání získaných poznatků

Záznamové funkce umožňují snadné ukládání prezentací a zvukových nebo obrazových aktivit. Záznamy ze schůzek lze zobrazit ve standardních aplikacích pro přehrání videa. V sestavách ze schůzek je uložena účast na schůzkách, úkoly, body programu a transkripce konverzace.